<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=446252569102173&ev=PageView&noscript=1" />
loading
Dầu hấp dưỡng tóc Rong biển Đen 400ml Dầu hấp dưỡng tóc Rong biển Đen 400ml ( Black Seaweed Hair... )
75,000đ98,000đ
Giá thị trường: 98,000đ
Tại Tanhung.vn: 65,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 23,000đ(-23%)
Mô tả ngắn:
 • Quy cách: Hộp/ Hũ
 • Trọng lượng: 400 ml/Hũ
 • Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
Dầu hấp dưỡng tóc Rong biển Đen 880ml Dầu hấp dưỡng tóc Rong biển Đen 880ml ( Black Seaweed Hair... )
120,000đ140,000đ
Giá thị trường: 140,000đ
Tại Tanhung.vn: 100,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 20,000đ(-14%)
Mô tả ngắn:
 • Quy cách: Hộp/ Hũ
 • Trọng lượng: 880 ml/Hũ
 • Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
Dầu hấp đỏ LK chiết xuất lúa mạch 1000ml Dầu hấp đỏ LK chiết xuất lúa mạch 1000ml ( Barley Red Repair Hair... )
75,000đ84,000đ
Giá thị trường: 84,000đ
Tại Tanhung.vn: 65,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 9,000đ(-11%)
Mô tả ngắn:
 • Quy cách: Hộp/ Hũ
 • Trọng lượng: 1000 ml/Hũ
 • Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
Dầu hấp xanh LK chiết xuất trái Bơ 1000ml Dầu hấp xanh LK chiết xuất trái Bơ 1000ml ( Avocado Blue Repair Hair... )
75,000đ84,000đ
Giá thị trường: 84,000đ
Tại Tanhung.vn: 65,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 9,000đ(-11%)
Mô tả ngắn:
 • Quy cách: Hộp/ Hũ
 • Trọng lượng: 1000 ml/Hũ
 • Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
Dầu hấp dưỡng tóc tinh dầu Hạnh nhân 1000ml Dầu hấp dưỡng tóc tinh dầu Hạnh nhân 1000ml ( Sweet Almond Oil Repair... )
75,000đ84,000đ
Giá thị trường: 84,000đ
Tại Tanhung.vn: 65,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 9,000đ(-11%)
Mô tả ngắn:
 • Quy cách: Hộp/ Hũ
 • Trọng lượng: 1000 ml/Hũ
 • Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
Dầu hấp dưỡng tóc tinh dầu Hạnh nhân 500ml Dầu hấp dưỡng tóc tinh dầu Hạnh nhân 500ml ( Sweet Almond Oil Repair... )
50,000đ56,000đ
Giá thị trường: 56,000đ
Tại Tanhung.vn: 42,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 6,000đ(-11%)
Mô tả ngắn:
 • Quy cách: Hộp/ Hũ
 • Trọng lượng: 500 ml/Hũ
 • Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
Dầu hấp dưỡng tóc tinh dầu Jojoba 500ml Dầu hấp dưỡng tóc tinh dầu Jojoba 500ml ( Jojoba Oil Repair Hair... )
50,000đ56,000đ
Giá thị trường: 56,000đ
Tại Tanhung.vn: 42,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 6,000đ(-11%)
Mô tả ngắn:
 • Quy cách: Hộp/ Hũ
 • Trọng lượng: 1000 ml/Hũ
 • Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
Dầu hấp dưỡng tóc tinh dầu Jojoba 1000ml Dầu hấp dưỡng tóc tinh dầu Jojoba 1000ml ( Jojoba Oil Repair Hair... )
75,000đ84,000đ
Giá thị trường: 84,000đ
Tại Tanhung.vn: 65,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 9,000đ(-11%)
Mô tả ngắn:
 • Quy cách: Hộp/ Hũ
 • Trọng lượng: 1000 ml/Hũ
 • Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
Dầu hấp dưỡng tóc tinh chất trái Oliu 1000ml Dầu hấp dưỡng tóc tinh chất trái Oliu 1000ml ( Olive Repair Hair... )
85,000đ98,000đ
Giá thị trường: 98,000đ
Tại Tanhung.vn: 75,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 13,000đ(-13%)
Mô tả ngắn:
 • Quy cách: Hộp/ Hũ
 • Trọng lượng: 1000 ml/Hũ
 • Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
Dầu hấp dưỡng tóc tinh chất trái Oliu 500ml Dầu hấp dưỡng tóc tinh chất trái Oliu 500ml ( Olive Repair Hair... )
50,000đ58,000đ
Giá thị trường: 58,000đ
Tại Tanhung.vn: 45,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 8,000đ(-14%)
Mô tả ngắn:
 • Quy cách: Hộp/ Hũ
 • Trọng lượng: 500 ml/Hũ
 • Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
Dầu hấp dưỡng tóc tinh chất Hoa Lài 500ml Dầu hấp dưỡng tóc tinh chất Hoa Lài 500ml ( Jasmine Repair Hair... )
50,000đ58,000đ
Giá thị trường: 58,000đ
Tại Tanhung.vn: 45,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 8,000đ(-14%)
Mô tả ngắn:
 • Quy cách: Hộp/ Hũ
 • Trọng lượng: 500 ml/Hũ
 • Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
Dầu hấp dưỡng tóc tinh chất Hoa Lài 1000ml Dầu hấp dưỡng tóc tinh chất Hoa Lài 1000ml ( Jasmine Repair Hair... )
85,000đ98,000đ
Giá thị trường: 98,000đ
Tại Tanhung.vn: 75,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 13,000đ(-13%)
Mô tả ngắn:
 • Quy cách: Hộp/ Hũ
 • Trọng lượng: 1000 ml/Hũ
 • Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
Dầu hấp dưỡng tóc tinh chất Collagen Mật Ong... Dầu hấp dưỡng tóc tinh chất Collagen Mật Ong 1000ml ( Bee Collagen Repair Hair... )
85,000đ98,000đ
Giá thị trường: 98,000đ
Tại Tanhung.vn: 75,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 13,000đ(-13%)
Mô tả ngắn:
 • Quy cách: Hộp/ Hũ
 • Trọng lượng: 500 ml/Hũ
 • Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
Dầu hấp dưỡng tóc tinh chất Collagen Mật Ong... Dầu hấp dưỡng tóc tinh chất Collagen Mật Ong 500ml ( Bee Collagen Repair Hair... )
50,000đ58,000đ
Giá thị trường: 58,000đ
Tại Tanhung.vn: 45,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 8,000đ(-14%)
Mô tả ngắn:
 • Quy cách: Hộp/ Hũ
 • Trọng lượng: 1000 ml/Hũ
 • Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
Dầu hấp dưỡng tóc tinh chất Hoa Lan 1000ml Dầu hấp dưỡng tóc tinh chất Hoa Lan 1000ml ( Orchid Repair Hair... )
85,000đ98,000đ
Giá thị trường: 98,000đ
Tại Tanhung.vn: 75,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 13,000đ(-13%)
Mô tả ngắn:
 • Quy cách: Hộp/ Hũ
 • Trọng lượng: 1000 ml/Hũ
 • Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
Dầu hấp dưỡng tóc tinh chất Hoa Lan 500ml Dầu hấp dưỡng tóc tinh chất Hoa Lan 500ml ( Orchid Repair Hair... )
50,000đ58,000đ
Giá thị trường: 58,000đ
Tại Tanhung.vn: 45,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 8,000đ(-14%)
Mô tả ngắn:
 • Quy cách: Hộp/ Hũ
 • Trọng lượng: 500 ml/Hũ
 • Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
Dầu hấp dưỡng tóc tinh chất Hoa Sen 1000ml Dầu hấp dưỡng tóc tinh chất Hoa Sen 1000ml ( Lotus Repair Hair... )
75,000đ84,000đ
Giá thị trường: 84,000đ
Tại Tanhung.vn: 65,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 9,000đ(-11%)
Mô tả ngắn:
 • Quy cách: Hộp/ Hũ
 • Trọng lượng: 1000 ml/Hũ
 • Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
Dầu hấp dưỡng tóc tinh chất Hoa Sen 500ml Dầu hấp dưỡng tóc tinh chất Hoa Sen 500ml ( Lotus Repair Hair... )
50,000đ56,000đ
Giá thị trường: 56,000đ
Tại Tanhung.vn: 42,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 6,000đ(-11%)
Mô tả ngắn:
 • Quy cách: Hộp/ Hũ
 • Trọng lượng: 500 ml/Hũ
 • Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
Dầu hấp dưỡng tóc tinh chất Rong biển 1000ml Dầu hấp dưỡng tóc tinh chất Rong biển 1000ml ( Seaweed Hair Repair... )
85,000đ98,000đ
Giá thị trường: 98,000đ
Tại Tanhung.vn: 75,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 13,000đ(-13%)
Mô tả ngắn:
 • Quy cách: Hộp/ Hũ
 • Trọng lượng: 1000 ml/Hũ
 • Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
Dầu hấp dưỡng tóc tinh chất Rong biển 500ml Dầu hấp dưỡng tóc tinh chất Rong biển 500ml ( Seaweed Hair Repair... )
50,000đ58,000đ
Giá thị trường: 58,000đ
Tại Tanhung.vn: 45,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 8,000đ(-14%)
Mô tả ngắn:
 • Quy cách: Hộp/ Hũ
 • Trọng lượng: 500 ml/Hũ
 • Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
12