<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=446252569102173&ev=PageView&noscript=1" />
loading
Son siêu lì cao cấp Orange Red Long Lasting Matte... Son siêu lì cao cấp Orange Red Long Lasting Matte Lipsticks ( Bavena Lipsticks - Đỏ cam )
535,000đ764,000đ
Giá thị trường: 764,000đ
Tại Tanhung.vn: 348,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 229,000đ(-30%)
Mô tả ngắn:
- Quy cách: Thỏi
- Trọng lượng: 4g
Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất
Son siêu lì cao cấp Deep Red Long Lasting Matte... Son siêu lì cao cấp Deep Red Long Lasting Matte Lipstick ( Bavena Lipsticks - Đỏ... )
535,000đ764,000đ
Giá thị trường: 764,000đ
Tại Tanhung.vn: 348,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 229,000đ(-30%)
Mô tả ngắn:
- Quy cách: Thỏi
- Trọng lượng: 4g
Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất
Son dưỡng màu lâu trôi Oh So Red Last Lipstick Son dưỡng màu lâu trôi Oh So Red Last Lipstick ( Bavena Lipsticks - Đỏ thẫm )
495,000đ620,000đ
Giá thị trường: 620,000đ
Tại Tanhung.vn: 322,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 125,000đ(-20%)
Mô tả ngắn:
- Quy cách: Thỏi
- Trọng lượng: 4g
Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất
Son dưỡng màu lâu trôi Red Audacity Last Lipstick Son dưỡng màu lâu trôi Red Audacity Last Lipstick ( Bavena Lipsticks - Đỏ mận )
495,000đ620,000đ
Giá thị trường: 620,000đ
Tại Tanhung.vn: 322,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 125,000đ(-20%)
Mô tả ngắn:
- Quy cách: Thỏi
- Trọng lượng: 4g
Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất
Son dưỡng màu lâu trôi Crystal Last Lipsticks Son dưỡng màu lâu trôi Crystal Last Lipsticks ( Bavena Lipsticks - Hồng... )
495,000đ620,000đ
Giá thị trường: 620,000đ
Tại Tanhung.vn: 322,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 125,000đ(-20%)
Mô tả ngắn:
- Quy cách: Thỏi
- Trọng lượng: 4g
Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất
Son dưỡng màu lâu trôi Cranberry Last Lipsticks Son dưỡng màu lâu trôi Cranberry Last Lipsticks ( Bavena Lipsticks - Hồng... )
495,000đ620,000đ
Giá thị trường: 620,000đ
Tại Tanhung.vn: 322,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 125,000đ(-20%)
Mô tả ngắn:
- Quy cách: Thỏi
- Trọng lượng: 4g
Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất
Son dưỡng màu lâu trôi Blink Blink Last Lipstick Son dưỡng màu lâu trôi Blink Blink Last Lipstick ( Bavena Lipsticks - Đỏ... )
495,000đ620,000đ
Giá thị trường: 620,000đ
Tại Tanhung.vn: 322,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 125,000đ(-20%)
Mô tả ngắn:
- Quy cách: Thỏi
- Trọng lượng: 4g
Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất
Son dưỡng màu lâu trôi Mystery Last Lipstick Son dưỡng màu lâu trôi Mystery Last Lipstick ( Bavena Lipsticks - Đỏ Ruby )
495,000đ620,000đ
Giá thị trường: 620,000đ
Tại Tanhung.vn: 322,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 125,000đ(-20%)
Mô tả ngắn:
- Quy cách: Thỏi
- Trọng lượng: 4g
Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất
Son dưỡng màu lâu trôi Bossy Last Lipsticks Son dưỡng màu lâu trôi Bossy Last Lipsticks ( Bavena Lipsticks - Cam... )
495,000đ620,000đ
Giá thị trường: 620,000đ
Tại Tanhung.vn: 322,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 125,000đ(-20%)
Mô tả ngắn:
- Quy cách: Thỏi
- Trọng lượng: 4g
Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất
Son dưỡng màu lâu trôi Kinda Sexy Last Lipsticks Son dưỡng màu lâu trôi Kinda Sexy Last Lipsticks ( Bavena Lipsticks - Đỏ Cam )
495,000đ620,000đ
Giá thị trường: 620,000đ
Tại Tanhung.vn: 322,000đ (Đã có VAT)
Tiết kiệm: 125,000đ(-20%)
Mô tả ngắn:
- Quy cách: Thỏi
- Trọng lượng: 4g
Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất